Στοιχεία Εργασίας P0355

Κωδικός Εργασίας: P0355
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Εικονικά Μοντέλα για την Αριθμητική Προσομοίωση Νανοδομημένων Ηλεκτροαγώγιμων Μεμβρανών και Πειραματικός Χαρακτηρισμός τους για Παραγωγή Υδρογόνου από Διάσπαση Νερού σε Χαμηλές Θερμοκρασίες

Συγγραφείς:

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10