Στοιχεία Εργασίας P0110

Κωδικός Εργασίας: P0110
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Εξέλιξη συγκομποστοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείου

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 15:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04