Στοιχεία Εργασίας P0237

Κωδικός Εργασίας: P0237
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Πειραματική βελτιστοποίηση της τεχνικής πυρόλυσης ψεκασμού για την παρασκευή συστατικών στοιχείων κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC)

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 19:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 12