Στοιχεία Εργασίας P0222

Κωδικός Εργασίας: P0222
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Αξιολόγηση ενός τρισδιάστατου χημικού μοντέλου διασποράς ρύπων (PMCAMx) στην Ευρώπη

Συγγραφείς:

Καλλιόπη Κιάρη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Φουντούκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δαυίδ Πατουλιάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 11:30
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 04