Στοιχεία Εργασίας P0353

Κωδικός Εργασίας: P0353
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Σύγκριση Απόδοσης Αντιστρεπτών Ηλεκτροδίων για Αναγεννούμενες Κυψέλες Καυσίμου Στερεού Οξειδίου τροφοδοτούμενες με CO2

Συγγραφείς:

Καλλιόπη Παπαζήση, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Στέλλα Μπαλωμένου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Δημήτριος Τσιπλακίδης, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ & ΑΠΘ

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:15
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10