Στοιχεία Εργασίας P0360

Κωδικός Εργασίας: P0360
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΩΝ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ/ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Συγγραφείς:

Ιωάννης Μήλιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζηνοβία Σκούφα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άντη Αντζάρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελένη Ηρακλέους, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ, και Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10