Στοιχεία Εργασίας P0333

Κωδικός Εργασίας: P0333
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Ηλεκτροχημική Σύνθεση Αμμωνίας σε Ατμοσφαιρική Πίεση με Χρήση Ηλεκτρολυτών Τύπου BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9

Συγγραφείς:

Ειρήνη Βασιλείου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Βασίλειος Κυριάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Γκαραγκούνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος Βούρρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Μηχάλης Στουκίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:45
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 10