Στοιχεία Εργασίας P0185

Κωδικός Εργασίας: P0185
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων με τη μέθοδο προσομοίωσης της μοριακής δυναμικής

Συγγραφείς:

Κατερίνα Καραδήμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Βλάσης Μαυραντζάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Particle Technology Laboratory/Department of Mechanical & Process Engineering
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Θεματική Περιοχή:

Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
Τύπος Παρουσίασης: 
Oral
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Thursday, Jun 04 - 12:00
Διάρκεια: 
15 Minutes
Αίθουσα: 
Ι - 11