Περιβάλλον

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Χ. Τσακίρογλου, Ν. Καλογεράκης

11:30
Καλλιόπη Κιάρη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Φουντούκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δαυίδ Πατουλιάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
12:00
Νικόλας Καλογεράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Μαρία Νικολοπούλου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Philippe FX Corvini, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland
Federico Aulenta, Water Research Institute (IRSA), National Research Council (CNR), Italy
12:15
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Χάνδακας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παντελής Χαρισιάδης, Κύπρος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνος Μακρής, Κύπρος,Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
12:30
Ιωάννα Βασιλειάδου, Τμήμα Τεχνολογίας Χημείας και Περιβάλλοντος, ESCET, Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos, Ισπανία
Abu Khayer Md. Muktadirul Bari Chowdhury, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Χρήστος Ακράτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Σταύρος Παύλου, α ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα
Δημήτριος Βαγενάς, α) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα
12:45
Σωτήριος Πάτσιος, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ανδρόνικος Σιταρόπουλος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αναστάσιος Καράμπελας, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
13:00
Ιωάννης Μπούντας, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ