Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Π. Κουτσούκος, Π. Φαλάρας

11:30
Παναγιώτης Δ. Κολοκάθης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Ευαγγελία Παντατοσάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
11:45
Άγγελος Καλαμπούνιας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Τσιλομελέκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σογομών Μπογοσιάν, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
12:00
Κατερίνα Καραδήμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Βλάσης Μαυραντζάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Particle Technology Laboratory/Department of Mechanical & Process Engineering
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Πανεπιστήμιο Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής/Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
12:15
Παναγιώτα Νάτση, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών
Σταματία Ροκίδη, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, & ΙΤΕ-IΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
12:30
Ιωάννης Τσιγάρας, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελευθέριος Αμανατίδης, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Ματαράς, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλάσματος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
12:45
Γεώργιος Μπουλουγούρης, Τμημα μοριακής Βιολογίας και γενετικής, ΔΠΘ
Λουκάς Περιστεράς, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
13:00
Παναγιώτης Δ. Κολοκάθης, Σχολή Χημικών Μηχανικών , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Αθήνα , Ελλάδα
Ευαγγελία Παντατοσάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Αθήνα , Ελλάδα
Tobias Splith, Institut für Experimentelle Physik I, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Christian Chmelik, Institut für Experimentelle Physik I, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Frank Stallmach, Institut für Experimentelle Physik I, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
Stefan K. Henninger, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Germany
Gerrit Fueldner, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, Germany
Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών , Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Αθήνα , Ελλάδα