Ειδική Συνεδρια στην Ασφάλεια – Υγιεινή / Διασφάλιση Ποιότητας

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Γ. Παλαιοκρασσάς, Χ. Αλεξανδρίδου

10:00
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευάγγελος Χάνδακας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Alberto Gotti, Aristotle University of Thessaloniki
10:30
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Ζηκόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπυριδούλα Νικολάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10:45
Όλγα Ανεζίρη, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Ιωάννης Παπάζογλου, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
L.J. Bellamy, White Queen BV, PO Box 712, 2130 AS, Hoofddorp, Netherlands
I.A. M. Damen, RIGO , Amsterdam , Netherlands