Περιβάλλον

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Μ. Κορνάρος, Σ. Πανδής

18:00
Εριον Χάσα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
18:30
Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αλέξανδρος Κοψαχείλης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνα Ζαφείρη, Green Technologies ΕΠΕ
Μιχαήλ Κορνάρος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημικών Μηχανικών
18:45
Τριαντάφυλλος Τατούλης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Αρτεμισία Δαμάτη, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Χρήστος Ακράτος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Δημήτριος Βλαστός, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Δημήτριος Ματθόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Δημήτριος Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων/Εργ. Περιβαλλοντικών Συστημάτων
19:00
Ραφαέλλα-Ελένη Σωτηροπούλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ε. Τάγαρης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, NC SR Δημόκριτος, Αθήνα
Ν. Γούναρης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, NC SR Δημόκριτος, Αθήνα
Σ. Ανδρονόπουλος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, NC SR Δημόκριτος, Αθήνα
Δ. Βλαχογιάννης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, NC SR Δημόκριτος, Αθήνα
19:15
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαριάνθη Κερμενίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σταυρούλα Κυριακου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης