Φαινόμενα Μεταφοράς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Α. Μπουντουβής, Φ. Κουτελιέρης

17:45
Ευγένιος Σκούρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Αναστασία Πέτση, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Αλέξανδρος Καλαράκης, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πάτρα , Ελλάδα & του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
Βασίλης Μπουργανός, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας , Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής Επιστημών, Πάτρα
18:00
Γεώργιος Καραπέτσας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικόλαος Χαμάκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18:15
Δημήτρης Φραγγεδάκης, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Δημακόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Τσαμόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
19:00
Νάντια Μπαλή, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & Πανεπιστήμιο Πατρών τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ευγένιος Σκούρας, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος τμήμα Μηχανολογίας
Αναστασία Πέτση, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
19:30
Νικόλαος Χαμάκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεώργιος Καραπέτσας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μιχαήλ Καβουσανάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο