Εκπαίδευση

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-13
Προεδρείο: Ε. Παυλάτου, Γ. Καλογήρου

17:45
Λάζαρος Καραογλάνογλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλης Καμτσικάκης, ΕΜΠ Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Μαρία Ρηγοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Κουλλας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικόλαος Κουράκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εμμανουήλ Κούκιος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18:00
18:30
Γιάννης Καλογήρου, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ευάγγελος Σιώκας, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αιμιλία Πρωτόγερου, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Γεώργιος Σιώκας, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
18:45
Σετφανία Μπράβου, Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναστασία Γεωργιάδου, Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ευαγγελία Παυλάτου, Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο