Πολυμερή

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Β. Χαρμανδάρης, Γ. Βογιατζής

12:30
Γεωργία Σαγξαρίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ελένη Παυλίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Φυσικής
Ιωάννης Τσιβιντζέλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κώστας Παναγιώτου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ευάγγελος Τζιμπιλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Χημικών Μηχανικών
13:15
Ελένη Μηλιώνη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Σταύρος Ανάγνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ιωάννης Καρτσωνάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
13:30
Κωνσταντινιά Παπαδημητρίου, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εμμανουήλ Σκούντζος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σάντρα Γκέρμπουρα, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κώστας Γαλιώτης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ,Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών