Υλικά - Νανοτεχνολογία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-12
Προεδρείο: Σ. Αναστασιάδης, Σ. Λαδάς

17:45
Σπυρίδων Λαδάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Π. Πατρών
Νίκος Νικολάου, Τμήμα Φυσικής, Π. Πατρών και Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Βασίλης Ιωάννου-Σουγλερίδης, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Παναγιώτης Δημητράκης, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Pascal Normand, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Δημήτρης Σκαρλάτος, Τμήμα Φυσικής, Π. Πατρών
Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
B. Pecassou, CEMES-CNRS, Toulouse
G. Benassayag, CEMES-CNRS, Toulouse
Kaupo Kukli, Chemistry Department, U. Helsinki and Institute of Physics, U.Tartu-Estonia
Jaakko Niinisto, Chemistry Department, U. Helsinki
Mikko Ritala, Chemistry Department, U. Helsinki
Markku Leskela, Chemistry Department, U. Helsinki
18:00
Zheling Li, School of Materials, University of Manchester
Ian Kinloch, School of Materials, University of Manchester
Robert J. Young, School of Materials, University of Manchester
Kostya Novoselov, School of Physics and Astronomy, University of Manchester
Κώστας Γαλιώτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Παπαγγελής, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών , Πανεπιστήμιο Πατρών
18:15
Αμαλία Σκαρμούτσου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Δραγατογιάννης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18:30
Βαρβάρα Κακκαβά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ελένη Καβέτσου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αλίκη Δούκα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαγδαληνή Κροκίδα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναστασία Δέτση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σταματίνα Βουγιούκα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο