Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Σ. Νεοφυτίδης, Μ. Στουκίδης

10:30
Αναστάσιος Βούρρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Γκαραγκούνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Κυριάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιχάλης Κονσολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ζήσης Ιωακειμίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μηχάλης Στουκίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10:45
Συμεών Μπεμπέλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασίλειος Κουρνούτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Σαφάκας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Frank Tietz, Institute for Energy and Climate Research (IEK -1), FZ Jülich, Germany
11:15
Χαράλαμπος Νεοφυτίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών-Χημ. Μηχ., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Μιχάλης Αθανασίου, Πανεπιστήμιο Πατρών-Χημ. Μηχ., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
11:30
Αγγελική Μπρούζγου, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φωτεινή Τζορμπατζόγλου, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παναγιώτης Τσιακάρας, Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11:45
Ελένη Πάπιστα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Παχατουρίδου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Νικόλαος Κακλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρέας Δελημήτης, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Γραμματική Γούλα, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Γεντεκάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεώργιος Μαρνέλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μιχάλης Κονσολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης