Ενέργεια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Σ. Βουτετάκης, Φ.Ζαννίκος

15:15
Θεοδώρα Τυροβολά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Χημικών Μηχανικών/Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
Φανούριος Ζαννίκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Χημικών Μηχανικών/Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
16:30
Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Χημικών -Μηχανικών,Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων κ Λιπαντικών)
Γεώργιος Χρυσανθόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Χημικών -Μηχανικών,Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων κ Λιπαντικών)
Φανούριος Ζαννίκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Χημικών -Μηχανικών,Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων κ Λιπαντικών)