Φαινόμενα Μεταφοράς

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Ι. Δημακόπουλος, Ν. Πελεκάσης

12:45
Ιωάννης Παπαιωάννου, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διονύσιος Φωτεινός, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Τσαμόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
13:00
Ευσταθία Παυλάκου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
Βαρβάρα Συγγούνη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης Παρασκευά, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
13:30
Μιλτιάδης Ζαμπάρας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Παν/μιο Πατρών
Γαβριήλ Γαβριήλ, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Παν/μιο Πατρών
Φραγκίσκος Κουτελιέρης, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Παν/μιο Πατρών
Ιερόθεος Ζαχαρίας, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Παν/μιο Πατρών