Φαινόμενα Μεταφοράς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Σ. Γιάντσιος, Ι. Τσαμόπουλος

15:15
Παναγιώτης Σαλιακέλλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Στέργιος Γιάντσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
15:30
Παναγιώτης Μερμίγκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΕΧΜΗ
Δημήτρης Τσαλίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΕΧΜΗ
Βλάσης Μαυραντζάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΕΧΜΗ
15:45
Γιώργος Πάσχος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Γεώργιος Κόκκορης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Ανδρέας Μπουντουβής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
16:00
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Ιωάννα Κεφαλά, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Κόκκορης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Αγγελική Τσερέπη, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
16:15
Γρηγόριος Παναγάκος, Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Σημίρα Παπαδοπούλου, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ
Σπυρίδων Βουτετάκης, Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
16:30
Διονύσης Πέττας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Καραπέτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιωάννης Τσαμόπουλος, Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών