Υλικά - Νανοτεχνολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-12
Προεδρείο: Κ. Γαλιώτης, Γ. Αυγουρόπουλος

17:45
Robert J. Young, School of Materials, University of Manchester, Oxford Road, Manchester
Kostya S. Novoselov, School of Physics and Astronomy, University of Manchester, Oxford Road, Manchester
Κώστας Γαλιώτης, FORTH/ICE-HT, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Παπαγγελής, FORTH/ICE-HT, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
18:00
Αικατερίνη-Φλώρα Τρομπέτα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νικολέττα Βλάχου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Περιβολιώτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαλαματένια Κοκλιώτη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασίλειος Μαρκάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεωργία Τσιλίκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χαράλαμπος Σαρίμβεης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18:15
Ιωάννα Δεληγκιώζη, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης , Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Μαρία Ε. Παππά, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Πέτρος Σακκάς, Artia Nano Engineering & Consulting
Tatjana Kosanovic Milickovic, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας
Αλέξανδρος Ζωίκης-Καραθανάσης, Artia Nano Engineering & Consulting
18:30
Παναγιώτης Πρίφτης, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστασία Χριστουλάκη, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Βραδής, Τμήμα Φυσικής , Πανεπιστήμιο Πατρών
18:45
Πηνελόπη Αγγελοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Φώτης Παλούκης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γεωργία Γκούζια, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Γιώργος Αυγουρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
19:00
Άγγελος Σπαθής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Ελευθέριος Ρίζος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Δημήτριος Τσιπάς , Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Νικόλαος Μιχαηλίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
Αμαλία Αγγελή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης
19:15
Βασιλική Ελευθερία Βρακατσέλη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ε. Παγώνης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελευθέριος Αμανατίδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Ματαράς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών