Πολυμερή

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Κ. Παπασπυρίδης, Α.Δ. Παπαθανασίου

18:00
Γεώργιος Κρητικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γεώργιος Γ. Βογιατζής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεόδωρος Θεοδώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
18:15
Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Maria - Τeodora Popescu, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Λιόντος, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Απόστολος Αυγερόπουλος, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
18:30
Ελένη Παπανάνου, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κρυσταλένια Ανδρουλάκη, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σ.Χ. Αναστασιάδης, ΙΤΕ/ΙΗΔΛ & ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
19:00
Στέλλα Παλκοπούλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Παπασπυρίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
C. Guinot, Centre Technique pour la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA), Bourgen-Bresse, France
P. Dole, Centre Technique pour la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA), Bourg-en-Bresse, France
C. Joly, Bioingénierie et Dynamique Microbienne aux Interfaces Alimentaires (BioDyMIA), Université Lyon 1-ISARA Lyon, Technopole Alimentec, Bourg-en-Bresse, France