Ειδική Συνεδρία στην Μελέτη – Συντήρηση Πολιτισμού

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-13
Προεδρείο: Κ. Παναγιώτου, Ι. Καραπαναγιώτης

11:45
Αλέξανδρος Κωνσταντα, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ζωή Παπλιάκα, Elettra Sincrotrone Trieste S.C.P.A
Δημήτριος Χριστόφιλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Λαμπάκης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
12:00
Δήμητρα Ασλανίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Τσιόπτσιας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κώστας Παναγιώτου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
12:30
Ευαγγελία Κυριαζή, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Νίκος Ζαχαριάς, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
13:00
Amani Christiana Saint, National Technical University of Athens
Ελένη Χειλάκου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Βασιλική Δρίτσα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαρία Κουή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κατερίνα Κωνσταντή, National Archaeological Museum of Athens
Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
Fulvio Zezza, University IUAV of Venice
Μαρία Κοντάκη, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
13:15
Σογομών Μπογοσιάν, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Άγγελος Καλαμπούνιας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κατερίνα Μαλέα, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Γεώργιος Παναγιάρης, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης