Τιμητική Συνεδρία για τον Καθ. Κ. Βαγενά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Σ. Μπεμπέλης, Δ. Τσιπλακίδης

15:15
Κωνσταντίνος Βαγενάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ακαδημία Αθηνών
Αθανάσιος Φωκάς, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge
Δημήτρης Γρηγορίου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
15:30
Κωνσταντίνος Βαγενάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και Ακαδημία Αθηνών
Σταμάτης Σουεντίε, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αθανάσιος Φωκάς, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge
15:45
Ευτυχία Μαρτίνο, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Κάζακλη, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Κατσαούνης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Βαγενάς, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ακαδημία Αθηνών
16:00
Γραμματική Γούλα, Πολυτεχνείο Κρήτης
Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αναστασία Κατσώνη, Πολυτεχνείο Κρήτης
Σωτήρης Φανουριάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Γεωργία Παλιουδάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης
Χρήστος Παπαγεωργίου, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Γεντεκάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Διονύσης Μαντζαβίνος, Τμ. Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ελευθερία Νικολαϊδου, ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, Ερμου 18α, Θεσσαλονίκη
Μαρία Ιωσηφίδου, ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, Ερμου 18α, Θεσσαλονίκη
16:15
Ιωάννα Πετρακοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτριος Τσιπλακίδης, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στέλλα Μπαλωμένου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ