Υλικά - Νανοτεχνολογία

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-12
Προεδρείο: Σ. Κέννου, Σ. Τσίμας

09:45
Elsa Georgiza, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Jelica Novakovic, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτα Βασιλείου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
10:15
Σπυρίδων Σούλης, Helmholtz-Centrum Berlin
Δημήτριος Δραγατογιάννης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Jorg Rappich, Helmholtz-Centrum Berlin
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
10:30
Γεώργιος Τάσσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αναστασία Χριστουλάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Βραδής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευγενία Μυτιληναίου, Πανεπιστήμιο Πατρών
10:45
Ιωάννα Κοντοπούλου, Τμήμα Επιστήμης Των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Α. Αγγελοπούλου, Τμήμα Επιστήμης Των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ν. Μπουρόπουλος, Τμήμα Επιστήμης Των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
11:15
Αικατερίνη Γαβριήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ρ. Τεκίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Σαλίφογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης