Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Δ. Κονταρίδης, Α. Κωνσταντόπουλος

11:30
Καλλιόπη Κούση, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Χουρδάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστίνα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χαράλαμπος Ματραλής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κονταρίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ξενοφών Βερύκιος, Πανεπιστήμιο Πατρών
12:00
Ιωάννης Μήλιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζηνοβία Σκούφα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άντη Αντζάρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελένη Ηρακλέους, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ, και Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
12:45
Ειρήνη Βασιλείου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Βασίλειος Κυριάκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Γκαραγκούνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος Βούρρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Μηχάλης Στουκίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
13:00
Μάριος Κουρτελέσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Παρασκευή Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ξενοφών Βερύκιος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
13:15
Μπιορν Χάσα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευάγγελος Καλαμαράς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Βάκρος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Κατσαούνης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών