Υλικά - Νανοτεχνολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-12
Προεδρείο: Κ. Τσιτσιλιάνης, Α. Γκότσης

15:15
Εμμανουήλ Σκούντζος, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Κωνσταντίνος Τσιτσιλιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Βλάσης Μαυραντζάς, Πανεπιστήμιο Πατρών - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
16:00
Απόστολος Μαρίνος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μάριος Κατσιώτης, Petroleum Institute, Abu Dhabi (UAE)
Ιωάννης Γάλλιας, Université de Cergy-Pontoise, Γαλλία
Γεώργιος Μπατής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαργαρίτα Μπεάζη-Κατσιώτη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
16:15
Δημήτρης Τσούκλερης, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Γιώργος Ψαρέλλης, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Μαρία Κασσαλιά, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Νατάσσα Φριλίγγου, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Πέτρος Σχοινάς, Κέντρο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Οριζόντιο Εργαστήριο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ευαγγελία Παυλάτου, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ