Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Μ. Κονσολάκης, Β. Μαυραντζάς

15:15
Αναστάσιος Τσούρτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γιάννης Πανταζής, Department of Mathematics and Statistics, University of Massachusetts, USA
Μάρκος Α. Κατσουλάκης, Department of Mathematics and Statistics, University of Massachusetts, USA
Βαγγέλης Χαρμανδάρης, Παν/μιο Κρήτης & ΙΥΜ - ΙΤΕ
15:30
Παναγιώτης Β. Αλατάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα
Βλάσης Μαυραντζάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα & Τμήμα Υλικών, ETH, Ζυρίχη
Hans Christian Öttinger, Τμήμα Υλικών, ETH, Ζυρίχη
15:45
Ελενίτσα Μπόλη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νάνσι Γκινέτσι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Παναγιώτης Κατσαμπάνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ανδρομάχη Τζάνη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αναστασία Δέτση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επαμεινώνδας Βουτσάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
16:00
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κρυσταλία Παπαδάκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπύρος Καρακίτσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης