Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Μ. Λιακοπούλου Κυριακίδου, Χ. Κοντογιάννης

18:30
Ευαγγελία Δημητροκάλλη, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαλβίνα Όρκουλα, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Κοντογιάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φαρμακευτικής
19:15
Κωνσταντίνος Κατσίμπουρας, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Περικλής Πετρόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Παύλος Χριστακόπουλος, Biochemical I Process Engineering, Division of Chemical Engineering, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Luleå University of Technology
Ευάγγελος Τόπακας, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.