Μηχανική Διεργασιών & Συστημάτων

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Δ. Κουζούδης, Π. Βαφέας

15:15
15:30
Βασιλική Τσουκαλά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Δημήτριος Κουζούδης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών