Περιβάλλον

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αμφιθέατρο Ι-4
Προεδρείο: Ε. Γρηγοροπούλου, Α. Βλυσίδης

12:30
Δαυίδ Πατουλιάς, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Φουντούκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
I. Riipinen, Department of Applied Environmental Science & Bert Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University
13:00
Ευαγγελία Κωστενίδου, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Χρήστος Καλτσονούδης, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Καλλιόπη Φλώρου, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Ευάγγελος Λούβαρης, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Μάγδα Ψυχουδάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ
Σπύρος Πανδής, Πανεπιστήμιο Πατρών / ΙΤΕ ΕΙΧΗΜΥΘ / Carnegie Mellon University
13:15
13:30
Ραφαέλλα-Ελένη Σωτηροπούλου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ε. Τάγαρης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών , NCSR Δημόκριτος, Αθήνα
Α. Σωτηρόπουλος, Terra Nova ΕΠΕ, Περιβαλλοντική Συμβούλων Μηχανικών, Αθήνα
Ι. Σπανός, Terra Nova ΕΠΕ, Περιβαλλοντική Συμβούλων Μηχανικών, Αθήνα
Π. Μυλωνάς, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο , Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Κηφισιά
Α. Μιχαελάκης, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο , Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Κηφισιά
13:45
Άγγελος Καλαμπούνιας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Σταμάτης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Καλτσονούδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπύρος Πανδής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών