Μηχανική Διεργασιών & Συστημάτων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Ι. Κούκος, Α. Καράμπελας

10:30
Ιωάννης Κούκος, Παν/μιο Πατρών
Ανέστης Βλυσίδης, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Νικόλαος Κοψαχείλης, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Σεραφείμ Παπανικολάου, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
Απόστολος Κουτίνας, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
10:45
Θεόδωρος Δαμαρτζής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / ΑΠΘ - ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Πάνος Σεφερλής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών / ΑΠΘ - ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
M.S. Ashhab, Department of Mechanical Engineering, The Hashemite University, Zarqa, Jordan
11:00
Μαγδαληνή Καλαϊτζίδου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιχαήλ Γεωργιάδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παντελής Λογγινίδης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
11:15
Γεώργιος Μέμος, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Κόκκορης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
11:45
Αλέξιος-Σπυρίδων Κυριακίδης, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/ΑΠΘ
Σημίρα Παπαδοπούλου, Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ
Πάνος Σεφερλής, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/ΑΠΘ