Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Κ. Φιλιππόπουλος, Σ. Μπαλωμένου

17:45
Ελένη Παχατουρίδου, ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ
Μιχάλης Κονσολάκης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ιωάννης Γεντεκάκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
18:30
Δημήτρης Σπαρτινός, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χ.Μ. Θεοδωρακόπουλος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χ.Δ. Μποντζολής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
18:45
Ανδρομάχη Τζάνη, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ελένη Σεπυργιώτη, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Αλίκη Δούκα, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Αναστασία Δέτση, Χημικοί Μηχανικοί, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
19:15
Δημήτριος Περιβολιώτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαλαματένια Κοκλιώτη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο