Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-13
Προεδρείο: Γ. Κυριάκου, Α. Λεμονίδου

18:00
Γεώργιος Μπάμπος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κονταρίδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συμεών Μπεμπέλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ξενοφών Βερύκιος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
18:15
Βασιλεία - Λουκία Υφαντή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευτέρπη Βασιλειάδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
18:30
Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Ιωάννης Κωτούλας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Γεώργιος Κυριάκου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
18:45
Δημήτριος Αβραάμ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, ΠΕ Ημαθίας
Μαρία Γούλα, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
19:00
Σωτήρης Μουχτούρης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Κόκκορης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης &και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
19:15
Άντη Αντζάρα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
Δημήτριος Ιψάκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
Ελένη Ηρακλέους, Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 57001 Θεσσαλονίκη
Lishil Silvester, Texas A&M University at Qatar, Chem. Engineering Program, Education city 23874, Doha, Qatar
Dragomir B. Bukur, Texas A&M University at Qatar, Chem. Engineering Program, Education city 23874, Doha, Qatar
Αγγελική Λεμονίδου, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη