Περιβάλλον

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-10
Προεδρείο: Δ. Βαγενάς, Ι. Πούλιος

10:00
Κ. Βασιλική, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρ. Μπερμπερίδου, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Α. Κούρας, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δ. Λαμπροπούλου, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Πούλιος, Τμήμα Χημείας, Αριστoτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10:15
Διονύσης Μαντζαβίνος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαρβάρα Δαρσινού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ζαχαρίας Φροντιστής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
11:15
Βασιλική Ρεπούση, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αθανασία Πεταλά, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ζαχαρίας Φροντιστής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Κονταρίδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διονύσης Μαντζαβίνος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών