Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-13
Προεδρείο: Δ. Σπαρτινός, X. Παπαδοπούλου

10:15
Ανδρέας Γκούσεβ, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Αντώνιος Ψαρράς, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Μ. Παπαπέτρου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Δ. Ιατρίδης, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Ελένη Ηλιοπούλου, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Άγγελος Λάππας, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Τμήμα Χημείας ,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10:30
S.S Akarmazyan, University of Patras
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Κονταρίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστίνα Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών
11:15
Γεώργιος Γιαννακάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ζηνοβία Σκούφα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελένη Ηρακλέους, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ, και Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
11:45
Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Φαίδων Γιάννόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Νικολίνα Χρονοπούλου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ευαγγελία Παυλάτου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Δημήτριος Παντελής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
12:00
Βασιλική Ζαχαροπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευτέρπη Βασιλειάδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αγγελική Λεμονίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης