Πολυμερή

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Γ. Στάικος, Ε. Γογγολίδης

09:45
Μελίνα Φρυσάλη, ΙΤΕ, Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σ.Χ. Αναστασιάδης, ΙΤΕ, Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Κρήτης
M. Καλύβα, ΙΤΕ, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών , Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μ. Βαμβακάκη, ΙΤΕ, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών , Πανεπιστήμιο Κρήτης
10:15
Αναστασία Χριστουλάκη, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Κωσταράς, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δάφνη Κατή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλέξανδρος Βραδής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Τοπρακτσιόγλου, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Πρίφτης, Πανεπιστήμιο Πατρών
10:30
Βαγγέλης Χαρμανδάρης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Petra Bacova, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναστασία Ρισσάνου, Πανεπιστήμιο Κρήτης
10:45
Δέσποινα Τριάντου, Fraunhofer, IAP, Potsdam, Golm, Germany
Σπυρίδων Σούλης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Tatjiana Egorov-Brening, Fraunhofer, IAP, Potsdam, Golm, Germany
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Silvia Janietz, Fraunhofer, IAP, Potsdam, Golm, Germany
Σπύρος Σκιαδάς, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο