Υλικά - Νανοτεχνολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-12
Προεδρείο: Ε. Αμανατίδης, Ι. Παρθένιος

10:15
Γιάννης Αλεξίου, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Άγγελος Καλαμπούνιας, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ελευθέριος Αμανατίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Δημήτριος Ματαράς, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών
10:45
11:15
Ευαγγελία Καραξή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ιωάννης Καρτσωνάκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Κωνσταντίνος Χαριτίδης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Τμήμα Χημικών Μηχανικών
11:45
Αλέξανδρος Ζωίκης-Καραθανάσης, I.RE.TE.TH / CERTH & Artia Nano Engineering & Consulting
Tatjana Kosanovic Milickovic, I.RE.TE.TH / CERTH & Artia Nano Engineering & Consulting
Ιωάννα Δεληγκιώζη, Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Καινοτομίας
12:00
Λαμπρινή Συγγελου, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ)
Γεώργιος Πατεράκης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ)
Δημήτριος Τάσης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κώστας Γαλιώτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών