Ειδική Συνεδρία στην Βιοενέργεια

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-12
Προεδρείο: Α. Κοκόσης, Γ. Λυμπεράτος

12:45
Όλγα Τσολχά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αθανασία Τεκερλεκοπούλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Χρήστος Ακράτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Σταματία Μπέλλου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας
Γεώργιος Αγγελής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας
Σταύρος Παύλου, α ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα
Δημήτριος Βαγενάς, α) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και β) Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας, Πάτρα
13:30
Αθανάσιος Δούναβης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννα Ντάικου, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γεράσιμος Λυμπεράτος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
13:45
Ιωάννης Ζαρκάδας, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Παν. Ιωαννίνων
Φωκίων Καλδής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πέτρος Καταπόδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Πηλίδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
14:00