Φυσικές Διεργασίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-11
Προεδρείο: Μ. Κροκίδα, Ε. Κικκινίδης

10:30
Σπύρος Κοντός, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Πέτρος Κουτσούκος, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
Χριστάκης Παρασκευά, Τμημα Χημικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών, ΙΤΕ - ΙΕΧΜΗ
10:45
Ιωάννα Κεφαλά, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεωργία Κάπρου, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Κόκκορης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Γεώργιος Παπαδάκης, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Αγγελική Τσερέπη, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
11:00
11:15
Γεώργιος Νικολαΐδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ευστάθιος Κικκινίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μιχαήλ Γεωργιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
11:30
Σοφία Γιάχο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ
Βαρβάρα Συγγούνη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χριστάκης Παρασκευά, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών/ ΙΤΕ-ΙΕΧΜΗ