Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχημεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αίθουσα Ι-13
Προεδρείο: E. Ηρακλέους, Κ. Κ. Μπουρίκας

15:15
Μαρία Αποστολοπούλου, National Technical University of Athens
Μάριος Κατσιώτης, The Petroleum Institute
Yasser Al Wahedi, The Petroleum Institute
Saeed Alhassan, The Petroleum Institute
Μαργαρίτα Μπεάζη-Κατσιώτη, National Technical University of Athens
16:30
Αντώνης Καραντώνης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Βασίλης Θεοχάρης, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ανδρέας Μπουντουβής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ελένη Κορωνάκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Γιώργος Πάσχος, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Δημήτριος Κουτσαύτης, ERMA FIRST E.S.K. Engineering Solutions S.A.