Στοιχεία Εργασίας P0489

Κωδικός Εργασίας: P0489
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΚΟΝΗΣ LAMNO3 ΟΡΘΟΡΟΜΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΒΟΕΔΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ LEIS ΚΑΙ XPS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ

Συγγραφείς:

Εμμανουήλ Συμιανάκης, Department of Chemistry, Imperial College London
Daniel Malko, Department of Chemistry, Imperial College London
Ehsan Ahmad, Department of Chemistry & Thomas Young Centre Imperial College London, UK
Nicholas Harrison, Department of Chemistry & Thomas Young Centre Imperial College London, UK
Anthony Kucernak, Department of Chemistry, Imperial College London, UK
Anne-Sophie Mamede, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UMR CNRS 8181, Université Lille1, France
Jean-Francois Paul, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UMR CNRS 8181, Université Lille1, France

Θεματική Περιοχή:

Υλικά - Νανοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
82