Στοιχεία Εργασίας P0490

Κωδικός Εργασίας: P0490
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Διερεύνηση της χρησιμοποίησης σκωρίας κάδου χαλυβουργίας στην προσρόφηση βαρέων μετάλλων

Συγγραφείς:

Ό.Κ. Καρακάση, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Η. Μασαβέτας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Χ.-Α. Δρόσου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ε. Κατσίκα, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Α. Παπαδόπουλος, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ε. Τσίμας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Σ. Τσίμας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Ε. Λάππα, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Αγγελική Μουτσάτσου, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Θεματική Περιοχή:

Περιβάλλον
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
94