Στοιχεία Εργασίας P0493

Κωδικός Εργασίας: P0493
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Σχεδιασμός αμφίφιλων κατιοντικών συμπολυμερών με πιθανότητες αξιοποίησης ως βιοστατικών υλικών

Συγγραφείς:

Ζαχαρούλα Ιατρίδη, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Aντώνης Στρατιδάκης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Μαρία Τσελεπή, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Απόστολος Βανταράκης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Γεώργιος Μπόκιας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
126