Στοιχεία Εργασίας P0494

Κωδικός Εργασίας: P0494
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Διερεύνηση της εφαρμογής πολυμερικών βιοστατικών για την αποτροπή θαλάσσιας βιοσυσσώρευσης

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Νικολάου, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Νικόλαος Κορομηλάς, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Γεωργία Λαϊνιώτη, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Βλασούλα Μπεκιάρη, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Παύλος Αβραμίδης, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Γεώργιος Χώτος, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Ιωάννης Κ. Καλλίτσης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Γεώργιος Μπόκιας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Θεματική Περιοχή:

Πολυμερή
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
127