Στοιχεία Εργασίας P0340

Κωδικός Εργασίας: P0340
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ΡΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ

Συγγραφείς:

Ελευθέριος Ρίζος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παναγιώτα Τυρνενοπούλου, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Διακάκης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αμαλία Αγγελή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θωμάς Γκουδούλας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπηστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
38