Στοιχεία Εργασίας P0367

Κωδικός Εργασίας: P0367
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

STUDY OF APOE GENE DEFICIENCY AND ITS EFFECT ON MOUSE BONE QUALITY USING micro-RAMAN SPECTROSCOPY

Συγγραφείς:

Γεώργιος Γκίβαλος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Χημείας
Διονύσιος Παπαχρήστου, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Ιατρικής
Κυριάκος Κυπραίος, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Ιατρικής
Μαλβίνα Όρκουλα, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φαρμακευτικής
Χρήστος Κοντογιάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Φαρμακευτικής

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
28