Στοιχεία Εργασίας P0394

Κωδικός Εργασίας: P0394
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

In silico μελέτες πρόσδεσης νέων αναλόγων της υδροξυτυροσόλης στο ένζυμο της κυκλοξυγενάσης-2 (COX-2)

Συγγραφείς:

Αναστασία Δέτση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χ. Σεμιδαλάς, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας
Χ. Νιξαρλίδης, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας
Ανδρομάχη Τζάνη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Π. Γενναίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σ. Λουπασάκη, Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΓΣ), Χανιά, Κρήτη
Π. Καλαϊτζής, Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΓΣ), Χανιά, Κρήτη
Π. Ζουμπουλάκης , Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
27