Στοιχεία Εργασίας P061

Κωδικός Εργασίας: P061
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

ENZYMIKH ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΑΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Pseudomonas putida DSM 437

Συγγραφείς:

Κατερίνα Κόντη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διόμη Μαμμά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Κέκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
32