Στοιχεία Εργασίας P084

Κωδικός Εργασίας: P084
Περίληψη:      

Τίτλος Εργασίας:

Μελέτη συνεργιστικής δράσης κυτταρινολυτικών και αμυλολυτικών ενζύμων κατά την παραγωγή βιοαιθανόλης από διατροφικά απορρίμματα.

Συγγραφείς:

Δανάη Αλαμάνου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
'Αγγελος Σωτηρόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Μαλαμής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διόμη Μαμμά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μαρία Λοϊζίδου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτριος Κέκος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θεματική Περιοχή:

Βιοχημική Μηχανική – Βιοτεχνολογία
Τύπος Παρουσίασης: 
Poster
Θέση Πάνελ: 
37